Μέθοδος

Επεξεργασίας

H μέθοδος GREENLIME βασίζεται σε ξηρό, ημίξηρο πολλαπλό ψεκασμό σε αγωγούς βιομηχανικών καυσαερίων, των εξειδικευμένων ροφητικών προιόντων GREENLIME.

Περισσότερα

Σύστημα

Δέσμευσης Ρύπων

Το σύστημα MPDGI βασίζεται στην έγχυση ξηρών σωματιδίων GREENLIME πολύ λεπτής ταξινόμησης και πολύ μεγάλης ειδικής επιφάνειας εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα.

Περισσότερα

Πλεονεκτήματα

Μεθόδου

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου GREENLIME είναι η ικανότητα της άμεσης εγκατάστασης σε μια υπάρχουσα μονάδα (μετασκευή), χωρίς να απαιτείται μακροχρόνια διάρκεια.

Περισσότερα

Χαρακτηριστικά

GREENLIME

Η υψηλή ικανότητα απορρόφησης του GREENLIME πηγάζει από την ειδική σύνθεση του και επίσης από τη χαμηλή κοκκομετρία του και το πολύ υψηλό πορώδες.

Περισσότερα

GREENLIME

Βιομηχανικές Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Η CaO Hellas, ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξειδικευμένων προϊόντων ασβέστου στα Βαλκάνια, έχει αναπτύξει ένα νέο προϊόν με την ονομασία GREENLIME που έφερε μια νέα διάσταση στην ξηρή έγχυση σε αγωγούς καυσαερίων (DSI) και στην υβριδική ξηρή έγχυση (HDSI), δημιουργώντας ως αποτέλεσμα μια νέα μέθοδο ξηρής πολλαπλής έγχυσης (MPDGI).

Το GREENLIME είναι ένα εξειδικευμένο ροφητικό υλικό με πρόσθετα με βάση το ασβέστιο, με ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά όπως ειδική επιφάνεια, μέγεθος κόκκου και πορώδες.

Δέσμευση

Βιομηχανικών Ρύπων

SO2, SO3

Οξείδια του Θείου

Hg

Υδράργυρος

NO2

Οξείδια του Αζώτου

HCl

Υδροχλώριο

Προϊόντα GREENLIME

GREENLIME

Ροφητικό υλικό υψηλής και ειδικής επιφάνειας

Είναι ένα ροφητικό υλικό υψηλής ειδικής επιφάνειας και υψηλής αντιδραστικότητας, προκειμένου να εγχυθεί σε αγωγούς με εύρος θερμοκρασίας (80-300 °C). Εγχύεται πριν από την περιβαλλοντική τεχνολογία (σακκόφιλτρο, ESP) και πριν ή μετά τον εξοπλισμό ανάκαμψης θερμοκρασίας (εναλλάκτη).

FIRELIME Β

Εξαιρετικά εξειδικευμένο ροφητικό υλικό

Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένο ροφητικό υλικό υψηλής ειδικής επιφάνειας και υψηλής αντιδραστικότητας που χρησιμοποιείται για να εγχέεται σε λέβητες, με την προσθήκη ενισχυτικών για να αποφεύγονται οι επιβλαβείς επικαθήσεις. Συμπληρωματική εφαρμογή στην έγχυση του αγωγού, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό βελτίωσης > 90%. Εφαρμογή σε υψηλές θερμοκρασίες (>1100 °C).

BIOSORB

Ειδικά επεξεργασμένο ροφητικό υλικό για έγχυση αγωγού

Ειδικά επεξεργασμένο ροφητικό υλικό για έγχυση αγωγού. Μειώνει δραστικά ρύπους όπως τα SOx, NOx, Hg, Cl και άλλα. Ενισχυμένο με μεταλλικά πρόσθετα όπως διττανθρακικό νάτριο. Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία που κυμαίνεται μέχρι 300 °C. Έχει υποστεί χημική επεξεργασία και δεν υπάρχει ανάγκη για άλεση.

CARBOLIME

Ειδικά επεξεργασμένο ροφητικό υλικό για έγχυση αγωγού

Ειδικά επεξεργασμένο ροφητικό υλικό για έγχυση αγωγού. Μειώνει δραστικά ρύπους όπως διοξίνες και φουράνια. Ενισχυμένο με ενεργό άνθρακα.

Mάθετε περισσότερα για το GREENLIME

Τηλεφωνήστε μας στο +(30) 2310 688380