Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου GREENLIME είναι η ικανότητα της άμεσης εγκατάστασης σε μια υπάρχουσα μονάδα (μετασκευή), χωρίς να απαιτείται μακροχρόνια διάρκεια, ενώ υπάρχει ένας αριθμός πρόσθετων πλεονεκτημάτων:

  • Χαμηλό κόστος επένδυσης
  • Η απλότητα του σχεδιασμού και της λειτουργίας
  • Εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις χώρου (αποτύπωμα)
  • Εύκολη αυτοματοποίηση
  • Χαμηλή κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
  • Αλεστικές μονάδες του υλικού δεν απαιτούνται
  • Ευέλικτη λειτουργία
  • Εμπορεύσιμο υποπροϊόν (γύψος)
  • Δέσμευση και άλλων ρύπων εκτός από τα οξείδια του θείου