Συστήματα Δέσμευσης Ρύπων GREENLIME

Το σύστημα MPDGI βασίζεται στην έγχυση ξηρών σωματιδίων GREENLIME πολύ λεπτής ταξινόμησης και πολύ μεγάλης ειδικής επιφάνειας εμπλουτισμένο με ειδικά πρόσθετα, απευθείας σε καπναγωγούς βιομηχανικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν στερεά ορυκτά καύσιμα. GREENLIME ανάλογα με τη σύνθεση του, μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασίας (από 120 °C έως 1000 °C).
Για την πλήρως επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου GREENLIME σε οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή γίνεται σχεδιασμός του προϊόντος ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών σε εξειδικευμένα εργαστήρια και συγχρόνως, ομάδα μηχανικών σχεδιάζει πιλοτική εφαρμογή. Με πιλοτικά kit γίνονται επιτόπιες δοκιμές και εξασφαλίζεται η πλήρης επιτυχία του συστήματος.
Τα προϊόντα GREENLIME παράγονται σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική γραμμή στην εγκατάσταση της CaO Hellas ABEE στο Αμύνταιο Φλώρινας.